Remite Oficio Nº 058/2020, Solicita autorización para imputar gasto a difusión.